Mr.sci.med. Mladjan Kudra

specijalista psihologije

 

Mladjan Kudra

 

  • ZAVRSIO psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
  • MAGISTRIRAO na grupi za psihoterapiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
  • ZAVRSIO specijalizaciju iz psihologije.
  • ZAVRSIO specijalne edukacije iz psihoanaliticke psihoterapije, kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, transacione analize, porodicne terapije, primarne i tercijalne prevencije narkomanije, mentalne higijene razvojnog doba, rorsah tehnike, psihodijagnostickog intervjua sa roditeljima i decom ...
  • OBJAVIO vise strucnih radova iz oblasti porodicne patologije, razvojnih problema dece, psihoterapije i psihodijagnostike.
  • STALNI SUDSKI VESTAK za medicinsku psihologiju.
  • VISEGODISNJE ISKUSTVO u savetovanom, psihoterapijskom i psihodijagnostickom radu sa pojedincem, porodicom i grupom, a za obavljanje ovih poslova ima licencu nadleznog Ministarstva.